Гордимся

Каныбекова Айнек Ызатбековна
Каныбеков Байстан Алтынбекович
Кыпчакбава Анаркүл Малабековна
Кубанычбекова Жылдыз
Ишенбекова Нурайым
Борчо кызы Жылдыз